Nyheter

Motion till riksdagen - Gränshinder för näringslivet

Läs mer >>

19 nov - Projektvecklingsmöte

Läs mer >>

4 nov - Vad gäller för svenska företag i Norge?

Läs mer >>

Vad händer

30 nov

Samarbetsminister Kristina Persson

Plats: Rosenbad

11 december

AU-möte, Plats: Strömstad

15 december

Nordiska ministerrådet

Plats: Oslo

17 dec

GO-rådet, Plats: Oslo