Nyheter

Motion till riksdagen - Gränshinder för näringslivet

Läs mer >>

19 nov - Projektvecklingsmöte

Läs mer >>

4 nov - Vad gäller för svenska företag i Norge?

Läs mer >>

Vad händer

7 oktober

Tulldagen 2015

Plats: Lindholmen

15 - 16 oktober

Trebygg for fremtiden

Grønne bygg reiser seg

Plats: Lillestrøm

4 november

Skatt o moms seminarie

Plats: Bohusgården

12-13 november

Styrelsemöte,
Plats: Ej fastställt

13 november

AU-möte, Plats: Strömstad

17 november

Grenserådet

Plats: Morokulien

18 november

Förmöte Gränshinderrådet

Plats: UD, Stockholm